Kan man uppnå riktigta resultat med skadedjur? Bara om…

antibiotika

Det finns antibiotika för flera olika typer av parasiter inklusive rundmaskar, rundmaskägg och nematodmaskar (inklusive piskmaskar). De produkter du letar efter kallas "antibiotika" och har inte godkänts av FDA.

Antibiotika kan bota ett antal tillstånd. Några av de tillstånd som de används för att behandla inkluderar:

Svampinfektioner

Svampinfektioner inkluderar svampinfektioner såsom jästinfektioner och svampinfektioner. Vissa av dessa infektioner kan behandlas med antibiotika som erytromycin (för jästinfektioner), erytromycin (för svampinfektioner) och erytromycin (för piskmaskar). Dessa antibiotika tas vanligtvis endast under en kort tid och inte alltid på samma sätt varje gång. Antibiotika kan hjälpa till att kontrollera en infektion. De kanske inte heller dödar hela organismen eller dödar alla patogener som kan smitta din kropp. Vissa infektioner behandlas inte med antibiotika, men vissa infektioner som behandlas kan botas. Många av behandlingarna för parasiter inkluderar användning av olika svampdödande medel, eller läkemedel som endast riktar sig mot en viss svamp eller svampgrupp.

Vad är några vanliga parasitinfektioner?

Dessa är de vanliga infektioner som kan orsakas av svampparasiter. Om du är smittad kan du behöva träffa en läkare eller söka behandling på en medicinsk anläggning.

Senaste tester

Bactefort

Bactefort

Cara Flynn

Bactefort anses för närvarande vara en hemlig anmärkning, trots att populariteten har ökat snabbt u...